Revenue management = meer omzet

Revenue management = meer omzet

boeking-engineMarktmechanisme » vraag = aanbod prijselasticiteit!

Revenue management of yield management is een vorm van prijsbepaling die gebruikmaakt van prijselasticiteit. Het optimale aantal producten wordt aangeboden aan het juiste aantal klanten tegen de beste prijs. Het principe is afkomstig uit de luchtvaartsector, maar wordt inmiddels ook in de hotelbranche toegepast. Ook de zogenaamde lastminute-aanbiedingen zijn een vorm van yield management.

Deze vorm van prijsmanagement wordt inmiddels ook toegepast in diverse hotels. Het betreft het zo gunstig mogelijk aanbieden en verkopen van hotelkamers met gebruik van forecasting en historische gegevens, en het aanpassen van de prijs op het juiste moment.

De meest voorkomende vorm van 'yielden' binnen het hotelwezen is het werken aan de hand van drie tariefgroepen (bij 25% bezetting, 50% bezetting en 75% bezetting) die bepaald worden aan de hand van de huidige en de in het verleden behaalde bezetting van de te boeken overnachting. Hoe eerder er geboekt wordt, des te minder bedden al bezet zijn, en des te lager de prijs. Hoe later er geboekt wordt, des hoger zal de bezetting inmiddels zijn. De kamers zijn dan een schaars goed geworden en dus gaat de prijs omhoog.

Door bij aanvang een lagere prijs te vragen zal men meer gasten trekken, waardoor de omzet hoger is dan als men bij de oude hogere prijs zou zijn gebleven. Oftewel "liever 50 gasten voor 50 euro dan 10 gasten voor 75 euro" (2500 euro versus 750 euro omzet). Nog beter is natuurlijk "40 gasten voor 50 euro en 10 gasten voor 75 euro" (2750 euro omzet). Er wordt dan optimaal gebruikgemaakt van de prijselasticiteit van een bepaald goed of dienst.
informatieaanvragen